• We wtorek od rana policjanci ruchu drogowego wraz z dzielnicowymi prowadzili działania w obrębie przejazdów kolejowo-drogowych.

  Pabianiccy policjanci przeprowadzili działania prewencyjno-profilaktyczne związane z bezpieczeństwem na przejazdach kolejowo-drogowych. To właśnie tam regularnie dochodzi do sytuacji, w których absurdalne zachowanie kierowców prowadzi do tragedii. Podczas akcji mundurowi ujawnili 21 naruszeń przepisów przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym, kontrolowali stan trzeźwości u kierujących oraz zatrzymali 1 dowód rejestracyjny.

  Wjazd na przejazd kolejowo-drogowy na czerwonym, migającym świetle należy do najczęstszych, a zarazem najpoważniejszych wykroczeń drogowych. Kierowcy nie stosują się do znaku STOP oraz nie zwracają uwagi na sygnalizację świetlną i dźwiękową, czasami zdarza się, że wręcz omijają półrogatki.

  Zachowanie kierowcy przed i na przejeździe kolejowym reguluje art. 28 ustawy Prawo o ruchu drogowym:

  1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Przed wjechaniem na tory jest on obowiązany upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy, oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona.

  2. Kierujący jest obowiązany prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd.

  3. Kierującemu pojazdem zabrania się: 1) objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone; 2) wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy; 3) wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;
  4) omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

   4. W razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym, kierujący jest obowiązany niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.

    5. Kierujący pojazdem lub zespołem pojazdów o długości przekraczającej 10 m, który nie może rozwinąć prędkości większej niż 6 km/h, przed wjazdem na przejazd kolejowy jest obowiązany upewnić się, czy w czasie potrzebnym na przejechanie przez ten przejazd nie nadjedzie pojazd szynowy lub uzgodnić czas tego przejazdu z dróżnikiem kolejowym. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe; przepis ust. 3 pkt.3 nie dotyczy skrzyżowania lub przejazdu tramwajowego, na którym ruch jest kierowany.

  Policja apeluje: nie lekceważ przepisów dotyczących przejazdów kolejowych!

  foto: policja

  Udostępnij