• Urząd Miejski przyjmuje zgłoszenia w sprawie nieodpłatnej usługi polegającej na transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych w Pabianicach.

    Deklaracje chęci udziału można składać od 21 lutego do 8 marca w wydziale ochrony środowiska UM przy ul. św. Jana 4 (pokój nr 21). Z usługi mogą skorzystać osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej. Jej zakres to demontaż, odbiór, transport i utylizacja  wyrobów zawierających azbest. Usługa jest bezpłatna, tj. bez kosztów po stronie właścicieli nieruchomości.

    – Urząd Miejski zamierza wystąpić z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i może uzyskać do 90% dofinansowania na zadanie z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest. Resztę kwoty pokryje miasto i dlatego w celu oszacowania zakresu rzeczowo-finansowego oraz zabezpieczenia pieniędzy w budżecie, ogłoszony został nabór deklaracji od mieszkańców zainteresowanych tematem – mówi Aneta Klimek, rzeczniczka ratusza.

    Informację o naborze i wzór deklaracji można znaleźć w BIP: https://bip.um.pabianice.pl/artykul/20/20601/informacja-prezydenta-miasta-pabianic-oraz-ogloszenie-o-naborze-deklaracji-checi-udzialu-w-nieodplatnej-usludze-polegajacej-na-transporcie-i-utylizacji-wyrobow-zawierajacych-azbest-z-terenu-nieruchomosci-polozonych-na-terenie-miasta-pabianic.

    Udostępnij