• Dobiega końca 5,5-letnia kadencja Rady Miejskiej w Pabianicach, dlatego nadszedł czas na podsumowanie tego, co udało nam się przez ten czas zrealizować.

  Radnych reprezentujących Koalicyjny Klub Radnych Pabianice, połączyła Koalicja dla Pabianic Grzegorza Mackiewicza. To przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Bloku Samorządowego Razem oraz bezpartyjni społecznicy zbudowali grupę osób, która ponad podziałami realizowała skrupulatnie program wyborczy.

  Nasze realizacje objęły między innymi:

  • Poprawę efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej poprzez przeprowadzenie głębokiej modernizacji energetycznej 11 budynków oświatowych
  • Przebudowę dróg gruntowych i przejść dla pieszych
  • Kompleksową przebudowę ulic Zamkowej, Stary Rynek i Warszawskiej od Łaskiej do Sikorskiego oraz trasy linii tramwajowej 41 – układu torowego, sieci trakcyjnej, sterowania i ogrzewania zwrotnic, trakcyjnych linii kablowych, pętli Wiejska, budowę przystanków tramwajowych, zintegrowanych przystanków tramwajowo-autobusowych, peronów i zatok autobusowych oraz ich dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, zagospodarowanie terenu i zieleni (53 nowe drzewa oraz 4,5 tys. krzewów i bylin), nowe oświetlenie uliczne LED (w tym latarnie stylizowane wg wzoru wybranego przez mieszkańców) i doświetlenie przejść dla pieszych
  • Budowę nowych dróg dla rowerów
  • Zakup 18 nowych autobusów o napędzie hybrydowym
  • Wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego:

  – 23 szt. tablice interaktywne

  – 52 kamery na przystankach

  – aplikacja mobilna myBus

  – ponad 11,5 km sieci światłowodowej

  – rozbudowa centrum monitoringu w Straży Miejskiej,

  – zakup i montaż biletomatów stacjonarnych i mobilnych

  • Zakup i montaż wiat przystankowych i rowerowych, gablot przystankowych:

  – 31 nowych wiat przystankowych (z projektem ŁTM – 49)

  – 19 nowych ławek na przystankach

  – 3 nowe wiaty rowerowe (z projektem ŁTM – 4)

  – 60 estetycznych słupków przystankowych w formie gablot (z projektem ŁTM – 63)

  – Przebudowa 97 przystanków

  – Budowa 5 nowych zatok autobusowych i przebudowa 2 kolejnych,

  – 10 nowych i 15 przebudowanych peronów przystankowych,

  – Wbudowanie żółtych płytek ostrzegawczych (65 przystanków)

  • Budowa krańcówki przy ul. Podmiejskiej z wydłużeniem trasy linii 2:

  – Przebudowa krańcówki autobusowej Waltera-Jankego z budową dworca MZK

  – Modernizacja stacji obsługi pojazdów w zajezdni MZK przy ul. Lutomierskiej

  • Budowa nowego budynku technicznego
  • Budowa instalacji podziemnych w zajezdni MZK
  • Wyposażenie w nowy sprzęt techniczny do obsługi autobusów
  • Budowa nowego oświetlenia ulicznego i doświetleń ponad 100 przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych oraz modernizacja oświetlenia

  – wymieniono 3.850 opraw ulicznych z sodowych na LED w ramach „Polskiego Ładu”

  – około 300 nowych opraw LED w ramach projektu ŁTM

  • Uruchomienie linii autobusowej A41 dowożącej pasażerów z os. Bugaj do tramwaju
  • Budowa amfiteatru i doświetlenie alejek w Parku Wolności
  • Otwarcie wodnego placu zabaw i pumptracku oraz budowa szkutni na Lewitynie
  • Budowa bieżni lekkoatletycznej
  • Budowa nowej pełnowymiarowej miejskiej hali sportowej przy SP 13.

  Ponadto regularnie wspieraliśmy potrzebujących pabianiczan, fundowaliśmy koszyczki wielkanocne i paczki bożonarodzeniowe dla najbiedniejszych rodzin, zorganizowaliśmy miejską wigilię z gorącym poczęstunkiem dla pabianiczan.

  Organizowaliśmy charytatywne rajdy rowerowe podczas których zebraliśmy blisko 14 tys. zł, oraz zbieraliśmy wspólnie z mieszkańcami nakrętki do koszy w kształcie serc na terenie miasta – ze sprzedaży których udało się uzbierać blisko 4,5 tys. zł. Z pozyskanych w ten sposób środków zostaną zakupione dwa kardiomonitory oraz pompa infuzyjna dla pabianickiej porodówki.

  Organizowaliśmy pikniki i imprezy plenerowe, m.in. Święto Pieczonego Ziemniaka i pikniki patriotyczne w ramach obchodów Święta Konstytucji 3 Maja, które corocznie cieszyły się olbrzymim zainteresowaniem pabianiczan.

  Aktywnie uczestniczyliśmy w akcji sprzątania świata zorganizowanej z naszej inicjatywny z okazji Dnia Ziemi.

  Ufundowaliśmy 160 sadzonek róż i 4000 roślin cebulowych, które zasadziliśmy na terenie miasta, czego efekt zobaczą Państwo już na wiosnę.

  Rozdawaliśmy mieszkańcom bzy, z mieszkańcami Zatorza zasadziliśmy młode drzewka – było to 121 dębów, 9 miododajnych lip i 17 śliw mirabelek.

  Choć była to wyjątkowo trudna kadencja, przepleciona pandemią, wojną w Ukrainie i szalejącą inflacją – uważamy, że udało nam się wspólnie z prezydentem Grzegorzem Mackiewiczem i koalicjantami doprowadzić do inwestycji, które zmieniają z każdym kolejnym rokiem nasze Pabianice na lepsze.

  Radni:


  Udostępnij