• Przed nami rozpoczęcie przebudowy dróg w Rydzynach i dokończenie budowy drogi z Dobronia do Markówki – mówi starosta Jacek Wróblewski

  W listopadzie został rozstrzygnięty przetarg na przebudowę 3.037 metrów bieżących drogi w Rydzynach. Czy już zaczęły się prace?

  Jacek Wróblewski: To odcinek od mostu w Potaźni w stronę Pawłówka do drogi na Jadwinin. Zadanie w formule zaprojektuj i wybuduj wykona firma „Włodan”, z którą Starostwo już podpisało umowę. 10 pierwszych miesięcy to czas na wykonanie projektu. Pod koniec września 2024 roku rozpoczną się prace budowlane.

  Jaki jest koszt przebudowy tego odcinka?

  Jacek Wróblewski: – To około 11 milionów złotych i jest rozłożony na dwa lata. Termin zakończenia prac planowany jest na 21 października 2025 roku. Otrzymamy 9,025 miliona zł z Polskiego Ładu, edycja II. Jezdnia będzie poszerzona do 5,5 m i zyska nową nawierzchnię bitumiczną. Wybudowany zostanie chodnik przez całą jej długość. Będą utwardzone pobocza ziemne oraz odtworzone i oczyszczone rowy. Droga rowerowa powstanie na odcinku w Potaźni.

  Ale to nie koniec dobrych wiadomości, bo drogowcy wejdą też na ulicę Rydzyńską w Pabianicach.

  Jacek Wróblewski: – Tak, bo dostaliśmy pieniądze na kontynuowanie tej inwestycji. Mamy dofinansowanie na przebudowę pozostałych części z pierwotnego zakresu tj. dokończenie ul. Długiej w Rydzynach w kierunku Pawłówka, drogi w Pawłówku do DW 485 i ul. Rydzyńskiej w Pabianicach. Starostwo otrzymało w październiku 2023 r. dofinansowanie z Polskiego Ładu edycja VIII w wysokości 8 mln zł. Przewidywany termin zakończenia prac to koniec listopada 2025 r.

  Nowy parking cieszy już od jesieni mieszkańców bloków i apartamentowców na Bugaju przy ul. 20 Stycznia.

  Jacek Wróblewski: – To wynik współpracy Starostwa, Urzędu Miejskiego i prywatnego inwestora. Za 158.339 zł pobudowaliśmy tutaj kilkadziesiąt miejsc postojowych.

  W zeszłym roku rozpoczęła się przebudowa drogi powiatowej z Dobronia do Markówki, ale prace nie zostały zakończone. Dlaczego?

  Jacek Wróblewski: – Ponieważ wciąż rosną ceny materiałów, dlatego zakres prac musiał być skrócony. Wykonana już przebudowa drogi z Dobronia do Markówki to 1.300 metrów szerokiej na 6 metrów jezdni o nawierzchni bitumicznej. Prace zakończono i odebrano w grudniu 2023 roku. Wartość zadania to 4.470.000 zł. 3 miliony zł otrzymaliśmy jako dofinansowanie z Polskiego Ładu edycja III PGR.

  Ile będzie kosztowało dokończenie przebudowy tej drogi?

  Jacek Wróblewski: – Chcemy dokończyć zadanie, więc na ten cel w budżecie Starostwa zapisaliśmy 1.100.000 zł. Na ostatnich 340 metrach tej drogi wymienimy podbudowę jezdni wraz z nawierzchnią. Dokończymy drogę rowerową i przy przystanku pobudujemy chodnik.

  Rok 2023 był bardzo dobry dla inwestycji drogowych w miejscowościach Wrząca, Babiczki i Ślądkowice.

  Jacek Wróblewski: – Na ulicy Klonowej w Babiczkach przebudowa objęła 2,1 km drogi. To odcinek od Krzywca w powiecie zgierskim do drogi powiatowej w Babicach. Położona została tutaj nowa nakładka bitumiczna, a pobocza wykonano z kruszywa. Koszt remontu to 1.581.532 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 50 procent z Rządowego Funduszu Inwestycji Drogowych.

  Co roku Starostwo Powiatowe przebudowuje od kilku lub kilkunastu kilometrów dróg powiatowych.

  Jacek Wróblewski: – Mieszkańcy powiatu domagają się prac drogowych. Dlatego na drodze z Mierzączki Dużej do Ślądkowic położyliśmy w 2023 roku nowy asfalt. Przebudowa 3 km drogi kosztowała 2.318.167 zł. Kierowców cieszy nowa nakładka bitumiczna, pobocza utwardzone kruszywem i nowe znaki. Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 50 procent z Rządowego Funduszu Inwestycji Drogowych.

  Na odcinku 300 metrów remont przeszła też droga powiatowa Lutomiersk–Janowice.

  Jacek Wróblewski: – Przy wjeździe do miejscowości Wrząca ułożona została nakładka bitumiczna, a pobocza wyłożone zostały destruktem. Zadanie wyceniono na 248.275 zł i otrzymało dofinansowanie w wysokości 119.010 zł z Urzędu Marszałkowskiego.

  Powstały też chodniki na drogach powiatowych.

  Jacek Wróblewski: – Nowy chodnik mamy w miejscowości Róża w gminie Dobroń, który kosztował 100.000 zł. Kolejny chodnik został ułożony w ulicy Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim. Chodnik wraz z przejściem dla pieszych za 152.000 zł Starostwo pobudowało w Piątkowisku w okolicach sklepu. W ramach zadania przejście dla pieszych zostało doświetlone lampami LED. W tym roku mamy w planach układanie kolejnych chodników.

  Dziękuję za rozmowę

  W 2023 roku Powiat Pabianicki:

  6,683 km przebudował dróg

  5,85 km wyremontował dróg

  2,273 km pobudował chodników i dróg rowerowych

  Udostępnij