• Jubileusz 25-lecia obchodzili w piątek (15 marca) druhny i druhowie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Powiatu Pabianickiego. Była to okazja do podsumowań, podziękowań oraz wręczenia dyplomów.

  Uroczysta gala w OSP w Górce Pabianickiej była okazją do podsumowań i podziękowań dla wszystkich tych, którzy w ciągu 25 lat angażowali się w działalność Związku. Tyle czasu minęło od powstania Oddziału Powiatowego ZOSP RP Powiatu Pabianickiego, ale straże pożarne działają od ponad stu lat.

  Jesteśmy związani z Ochotniczą Strażą Pożarną nie tylko poprzez formalne struktury administracyjne, ale przede wszystkim przez wspólnotę zbudowaną na wzajemnym szacunku, zaufaniu i chęci służenia innym. Strażacy to ludzie niezłomni, gotowi na poświęcenia, przedkładający bezpieczeństwo innych nad własne – mówi Dariusz Michalak z ZP OSP RP w Pabianicach.

  Przez 25 lat wiele się zmieniało, rzeczywistość przynosiła nowe wymogi i oczekiwania, przychodziły nowe pokolenia. Sama jednak istota, cechy i charakter działalności związku przetrwały. Dzisiaj rozwijane są tak, jak niegdyś w łączności z powiatami, gminami, miastami, wioskami, parafiami wspólnie przy pomocy jednostki Państwowej Straży Pożarnej.

  Pierwszy zjazd założycielski Związku odbył się 22 grudnia 1998 roku w Konstantynowie Łódzkim. Wzięło w nim udział 18 delegatów przedstawicieli zarządów miejskich i gminnych ZOSP RP oraz przedstawiciel PSP. Powołano wówczas Powiatowy Zarząd Tymczasowy Związku OSP RP w Pabianicach, którego prezesem został dh Jerzy Przybyliński. Zarząd Tymczasowy swoim zasięgiem działania objął teren powiatu pabianickiego i podzielony został na sześć oddziałów – dwa miejskie i cztery gminne, które skupiały terenowe jednostki OSP.

  Pierwszy Zjazd Powiatowy ZOSP RP w Pabianicach odbył się 17 listopada 2001 roku w OSP Kudrowice, gdzie wybrano władze Oddziału Powiatowego. Prezesem wybranego Zarządu został wtedy dh Jerzy Przybyliński. Wiceprezesami druhowie: Mieczysław Serwa, Roman Figiel, sekretarzem – dh Czesław Czajka, skarbnikiem –  dh Czesław Misiek. Prezydium utworzyli druhowie: Grzegorz Jańczak, Henryk Banasiak, Czesław Nowicki, Andrzej Fisiak, Jerzy Cieślak, Jerzy Paczkowski. Zarząd druhowie: Roman Adrianowski, Tadeusz Borkowski, Czesław Dzierżawski,  Zbigniew Gąsiorek, Jan Hanc, Edward Kiejnich, Kazimierz Manios, Stefan Marchewka, Jerzy Minias, Zdzisław Sromecki, Tadeusz Szczepaniak, Julian Szymczak i Henryk Zych.

  25 lat działalności Zarządu OP ZOSP RP w Pabianicach to czas trzech prezesów: dh Jerzy Przybyliński (1998-2003), dh Mieczysław Serwa (2002-2017), dh Roman Figiel (2017 – do dziś).

  Uroczystość uświetniła Gminna Orkiestra Dęta przy OSP w Górce Pabianickiej pod batutą dyrygenta dh. Roberta Kraski. Rys historyczny powstania Oddziału Powiatowego przedstawiła dh. Beata Zielińska, członek Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Pabianicach. Za projekt multimedialnej prezentacji odpowiedzialny był dh Dariusz Michalak, sekretarz Zarządu Oddziału.

  W jubileuszowej gali udział wzięli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa łódzkiego oraz Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi i Pabianicach, a także druhny i druhowie z jednostek straży powiatu pabianickiego.

  Udostępnij