• Klub Europejski działający w Szkole Podstawowej nr 16 pod opieką Jolanty Marczuk zorganizował XVII edycję konkursu powiatowego Gimnazjada Europejska. Przyświecało mu hasło Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 – „Dziedzictwo. Tu przeszłość spotyka się z przyszłością”.

  W konkursie uczestniczyło 5 drużyn (3-osobowych) z klas gimnazjalnych powiatu pabianickiego.

  Uczniowie musieli w naszym teleturnieju wykazać się znajomością geografii i historii Polski, najważniejszych zabytków kultury polskiej i europejskiej, wkładem polskiej kultury do dziedzictwa kulturowego Europy, tematyką integracji Polski z Unią Europejską, wiedzą o UE, jej historii i instytucjach, o jej działalności. Musieli znać symbole UE na poziomie wykraczającym poza programy szkolne – mówi organizatorka Jolanta Marczuk.

  Uczestnicy konkursu odpowiedzieli na 19 pytań i zrobili 6 zadań, wykazując się przy tym dużą wiedzą z zakresu tematyki unijnej. Ostatecznie I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 16 (Barbara Usaczew, Dagmara Olejnik i Wiktoria Plesińska). II miejsce – również SP nr 16 (Julia Borowiecka, Martyna Strusińska i Katarzyna Śmiech), a III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 (Kamil Birnbaum, Adam Wądołowski i Filip Maciejewski).

  Współorganizatorem oraz fundatorem nagród był starosta powiatu Krzysztof Habura. Nagrody dla zwycięzców ufundował również senator Maciej Łuczak. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.

   

  Udostępnij