•  

  Jak poinformował ratusz, w trybie pozakonkursowym odbył się wybór dyrektora Szkoły Podstawowej 14.

  Po konsultacji z radą pedagogiczną i radą rodziców prezydent Grzegorz Mackiewicz wskazał na stanowisko Beatę Jaśkiewicz (dotąd p.o. dyrektora). Kuratorium Oświaty w Łodzi pozytywnie zaopiniowało kandydaturę. Pani dyrektor obejmie więc funkcję 1 września, z początkiem nowego roku szkolnego.

  3 czerwca zaś zostaną przeprowadzone konkursy na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 4, Przedszkola Miejskiego nr 12 oraz Szkoły Podstawowej nr 16.

  Złożono po jednej ofercie do placówki. Kandydatury oceni komisja złożona z przedstawicieli organu prowadzącego, kuratorium, rady pedagogicznej i rady rodziców danej placówki oraz nauczycielskich związków zawodowych – mówi Aneta Klimek, rzecznik prezydenta.

  Wybrana osoba obejmie funkcję od 1 września. Kadencja dyrektora trwa 5 lat.

  Udostępnij