• Kryształowe Serce, nowy sztandar i Primus In Agendo z okazji 100-lecia PCK.

  W restauracji „Jubilatka” uroczyście obchodzono setne urodziny Polskiego Czerwonego Krzyża. Oprócz wielu odznaczeń i wyróżnień na piątkowym spotkaniu wręczono Kryształowe Serce, było przekazanie nowego sztandaru oraz nadanie odznaki „Primus In Agendo” (Pierwszy w Działaniu).

  Akt ufundowania nowego sztandaru odczytał starosta Krzysztof Habura, a prezydent Grzegorz Mackiewicz wręczył sztandar przedstawicielowi władz PCK Stanisławowi Kracikowi, który przekazał go Włodzimierzowi Odrowskiemu, p.o. prezesa Oddziału Rejonowego PCK w Pabianicach.

  Nasz Oddział Rejonowy PCK na wniosek senatora Macieja Łuczaka został odznaczony Odznaką Primus In Agendo” (Pierwszy w Działaniu). Nadaje ją Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej osobom fizycznym, instytucjom i organizacjom za szczególne działania lub zasługi na rzecz rynku pracy, polityki społecznej lub rodziny. Jest ona wyrazem uznania dla aktywnej, pełnej zaangażowania i oddania postawy wyróżnionego, najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć oraz innowacyjnych projektów, a także rzetelności i ofiarności w podejmowanych działaniach.

  W „Jubilatce” głównym punktem jubileuszowej uroczystości było wręczanie odznaczeń i wyróżnień. „Kryształowe serce” wręczono wyjątkowej osobie Jolancie Chełmińskiej, członek prezydium Zarządu Głównego PCK, prezes Łódzkiego Oddziału Okręgowego PCK.

  Za wieloletnią działalność na rzecz PCK i propagowanie czerwonokrzyskich idei Kapituła Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża wyróżniła: Odznaką Honorową I stopnia – Macieja Grzegorczyka i Jacka Skorupkę; Odznaką Honorową II stopnia – Waldemara Badurę, Andrzeja Klara, Tomasza Łagowskiego i Wioletę Wojdyńską-Kusiak; Odznaką Honorową III stopnia – Henryka Chodasewicza, Tadeusza Paturę i Bożenę Pociejewską; Odznaką Honorową IV stopnia – Izabelę Czestkowską, Mateusza Bartczyka, Jacka Furmana, Tomasza Jasińskiego, Kamilę Tomaszewską i Adama Topolskiego.

  Odznaki Honorowe PCK otrzymały również instytucje. Odznaką Honorową II stopnia wyróżniono Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta Pabianicodznaki będą uroczyście wręczone na połączonych sesjach Rady Miejskiej i Rady Powiatu w poniedziałek, 3 czerwca z okazji 30-lecia pierwszych wolnych wyborów w Polsce. Odznakę Honorową III stopnia otrzymało Centrum Reklamy.

  Na wniosek Oddziału Rejonowego PCK w Pabianicach oraz Prezydenta Pabianic Minister Zdrowia decyzją z 3 kwietnia 2019r. wyróżnił Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia” następujące osoby: Zdzisławę Gąsiorowską, Zbigniewa Janetę, Sylwię Komorowską, Romana Lappe, Mariolę Olczyk, Bogdana Piotrowskiego, Bożenę Pociejewską, Jana Skibińskiego i Jacka Skorupkę.

  Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi odznaczył Odznaką „Zasłużony dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi”: starszego brygadiera Andrzeja Bohdanowicza, komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach za wspieranie i promowanie honorowego oddawania krwi w środowisku strażackim, oraz kpt. Jacka Karcza, zastępcę dowódcy jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Komendzie PPSP w Pabianicach, honorowego krwiodawcę, prezesa Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy tej Komendzie.

  Okolicznościowe, pamiątkowe plakiety z podziękowaniem za wieloletnią współpracę, wspieranie działalności Stowarzyszenia oraz za pomoc w realizacji motta obchodów tej rocznicy „OD 100 LAT WSZĘDZIE DLA WSZYSTKICH” otrzymali: Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta Pabianic, AFLOFARM Farmacja Polska, ADAMED PHARMA, Zakład Energetyki Cieplnej, LUMILEDS POLAND Pabianice, CERTOOLS Pabianice, Pabianicka Fabryka Narzędzi PAFANA, Firma PAWO, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” oraz Bank Spółdzielczy PA-CO-BANK.

  Pamiątkowe plakiety z podziękowaniem za wieloletnią działalność otrzymali prezesi Oddziału Rejonowego PCK: Przemysław Holwek, Bogdan Piotrowski, Małgorzata Grabarz i obecnie pełniący tę funkcję Włodzimierz Odrowski.

  Złoty Krzyż Zasługi powędrował do Małgorzaty Cieślak, Małgorzaty Grabarz i Kazimierza Maniosa; Srebrny Krzyż Zasługi – Anna Boik, Renata Krysiak, Włodzimierz Odrowski i Wioleta Wojdyńska-Kusiak; Brązowy Krzyż ZasługiAngelika Grabarz, Aleksandra Kapucińska, Barbara Kardas, Ewa Kaszowska, Anna Krawczuk, Izabela Komorowska, Przemysław Ludwisiak, Anna Masłowska-Trzeszczak, Katarzyna Olewińska, Ewa Sarnowiak, Tomasz Staniszewski i Małgorzata Zbijewska-Gęs.

  Na wszystkich gości czekał na zakończenie wyjątkowy tort.

  LISTA DARCZYŃCÓW

  OSOBY PRYWATNE

  Anna Pierzchała-Gładysz, Gabriela Wenne-Błażyńska, Marta Cicha, Tadeusz Gęs, Aleksandra Stasiak, Marek Gryglewski, Barbara i Bogdan Piotrowscy, Tomasz Łagowski, Bożena i Andrzej Chałupka, Zdzisława Gąsiorowska, Andrzej Styczyński, Ryszard Przybyła, Roman Lappe, Bożena Pociejewska, Jan Skibiński, Sylwia Komorowska, Kazimierz Manios, Waldemar Badura, Łukasz Pawlikowski, Stanisław Janiak, Maria Krasińska, Mariola Olczyk, Zbigniew Janeta, Krzysztof Habura, Sławomir Izaszek, prof. Jan Berner, Przemysław Ludwisiak, Maciej Grzegorczyk, Marek Łęcki, Wacław Przybylski, Łukasz Tomaszewski, Roman Figiel, Ewelina Stankiewicz, Janina Kielanowicz-Marciniak, Grażyna Maślanka-Olczyk, Izabela i Wojciech Czestkowscy, Anna Boik, Mateusz Bartczyk, Włodzimierz Odrowski, Stanisław Janiak z żoną, Ewa i Krzysztof Kaletowie, wydawcy „Nowego Życia Pabianic”, oraz krwiodawcy z ZEC-u.

  FIRMY i INSTYTUCJE

  Starostwo Pabianickie, Urząd Miejski Pabianice, AFLOFARM Farmacja Polska, Fundacja „My Kochamy Pabianice”, Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ADAMED PHARMA, Firma LEX-BUD Lucjan Młynarczyk, Firma CERTOOLS Piotr Czekalski i Krzysztof Hanke, Firma MAL-KOR Stanisław Zglinicki, PSS SPOŁEM Pabianice, JUMI, Zakład Energetyki Cieplnej, Pabianicka Fabryka Narzędzi PAFANA, Firma OPIUME, LUMILEDS POLAND Pabianice, Cech Rzemiosł Różnych Pabianice, Catering „Palce Lizać” Dariusz Stasiak, REX FARM Karol Suchocki, Bank Spółdzielczy PACOBANK, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, PAWO, senator Maciej Łuczak, Gmina Pabianice, Gmina Ksawerów, Gmina Dobroń i Gmina Dłutów.

  Udostępnij