•  

  Wojciech, Paweł i Dominik zostali laureatami konkursu historycznego „Był taki Wrzesień…”.

  W piątek, 27 października, w Szkole Podstawowej nr 3 odbył się miejski konkurs dla uczniów szkół podstawowych pt. „Był taki Wrzesień…”. Zorganizowany dla upamiętnienia 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Organizatorkami konkursu były nauczycielki historii Jolanta Marczuk i Edyta Saleta-Antol. Patronat nad konkursem objął poseł Cezary Tomczyk oraz prezydent Pabianic Grzegorz Mackiewicz. Patroni byli też fundatorami nagród.

  W szranki stanęło 26 uczniów z 8 pabianickich szkół. Konkurs był indywidualny, a uczniowie rozwiązywali test wiedzy (zadania zamknięte) oraz wykonywali zadania przygotowane przez organizatorów, np. praca z mapą, tekstami źródłowymi, zdjęciami. Rywalizacja była bardzo wyrównana, a zwycięzcami zostali: I miejsce – Wojciech Białek, II miejsce – Paweł Matusiak, III miejsce – Dominik Michalecki.

  – Celem konkursu było zainteresowanie młodzieży jednym z ważniejszych wydarzeń w dziejach narodu i Państwa Polskiego, czyli wojną obronną 1939 roku, przyczynami i przebiegiem agresji niemieckiej i sowieckiej na Polskę we wrześniu’39, upowszechnienie i poszerzenie wiedzy uczniów szkół podstawowych o dziejach Pabianic (bitwa pabianicka) oraz kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich – powiedziała Jolanta Marczuk.

  foto: szkoła

   

  Udostępnij