• Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach poinformował, iż decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otrzymał 16 mln złotych na realizację tarczy antykryzysowej.

   

  Są to: niskooprocentowane pożyczki dla mikroprzedsiębiorców w wysokości do 5 tys. zł; dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samo zatrudnionych i dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz dla organizacji pozarządowych.

  – W ramach ogłoszonego 2 kwietnia naboru na pożyczki dla mikroprzedsiębiorców wpłynęło już ponad 250 wniosków. Urząd udzielił finansowej pomocy 25 mikroprzedsiębiorcom, kolejne wypłaty będziemy realizować, jak tylko rachunek bankowy PUP zostanie zasilony dodatkowym środkami, czyli po świętach. Mikroprzedsiębiorcy nadal mogą składać wnioski na pożyczki – powiedziała dyrektor PUP Magdalena Werstak.

   

  PUP oczekuje na uzyskanie ostatecznych wyjaśnień dotyczących pozostałych form wsparcia realizowanych przez Urząd i wejście w życie ustawy, tzw. TARCZY-2. 

  W związku z tym ogłoszenie naborów na dofinansowania części kosztów wynagrodzeń i prowadzenia działalności dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych nastąpi najprawdopodobniej 17 kwietnia. Nabór będzie trwał 14 dni i wnioski będzie można składać do 4 maja włącznie.

  Wysokość przyznanych przez PUP środków będzie uzależniona od spadku obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych 2 miesięcy w roku poprzednim. Miesiąc może być rozumiany, jako 30 kolejno następujących po sobie dni kalendarzowych, jeśli wybrany dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego.

  Termin naboru jest korzystny dla przedsiębiorców, gdyż będzie możliwość ujęcia miesięcy marzec i kwiecień do wyliczenia spadku obrotów w przypadku złożenia wniosku w dniach 1-4 maja.

  Udostępnij