• News will be here
 • Dziś Święto Pracy, Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy.

  Święto wprowadziła w 1889r. II Międzynarodówka dla upamiętnienia wydarzeń z pierwszych dni maja 1886 w Chicago w Stanach Zjednoczonych podczas strajku będącego częścią ogólnokrajowej kampanii na rzecz wprowadzenia 8godzinnego dnia pracy.

  Na ziemiach polskich pierwsze obchody miały miejsce w 1890r. Odbywały się niejednokrotnie wbrew woli zaborców, a współorganizowane były m.in. przez działaczy II Proletariatu. Masowe demonstracje, pochody oraz starcia z carskim wojskiem, policją oraz kozakami, a także wspierającymi je nacjonalistycznymi bojówkami miały miejsce w czasie rewolucji 1905 roku na ziemiach polskich zaboru rosyjskiego, organizowały je głównie Polska Partia Socjalistyczna, Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy oraz Bund.

  Podobnie liczne pochody i demonstracje klasowych organizacji robotniczych i partii lewicowych, w tym Polskiej Partii Socjalistycznej, żydowskiego Bundu, nielegalnej Komunistycznej Partii Polski, Polskiego Stronnictwa LudowegoWyzwolenie”, Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy, Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi odbywały się też w ten dzień w okresie II RP. Często były atakowane przez policję oraz nacjonalistycznych bojówkarzy. Dochodziło do morderstw działaczy klasowych związków zawodowych i partii lewicowych.

  Wniosek o ustanowienie 1 maja jako powszechne w całej Polsce święto pracy, z prawem do dnia wolnego, był omawiany w Sejmie Ustawodawczym w 1919 roku. W Polsce jest od 1950 świętem państwowym, wolnym od pracy. W PRLu organizowano tego dnia pochody pierwszomajowe, które miały upamiętniać ważne wydarzenia dla środowiska robotniczego. Święto Pracy było jednym z najważniejszych świąt w PRL, miało również szczególną wagę dla nazewnictwa w tym okresie. Nazwę imienia1 Maja” nosiło wiele ulic i placów Polski. Na cześć Święta Pracy otrzymała nazwę również jedna z najnowocześniejszych i największych kopalń w ówczesnej PolsceKWK 1 Maja w Wodzisławiu Śląskim.

  Obecnie Międzynarodowe Święto Pracy w Polsce ma charakter spontaniczny, pluralistyczny i wielonurtowy. Swoje obchody organizuje m.in. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i Sojusz Lewicy Demokratycznej.

  W Kościele katolickim 1 maja obchodzone jest wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika. Wspomnienie to wprowadził do kalendarza liturgicznego papież Pius XII w 1955 jako alternatywę dla laickiego Święta Pracy.

  1 maja świętujemy też rocznicę (w tym roku 16.) wejścia Polski do Unii Europejskiej. Jesteśmy członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 roku na mocy Traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 roku w Atenach stanowiącego prawną podstawę przystąpienia (akcesji) Polski do Unii Europejskiej.

  Faktyczny proces integracji rozpoczął się w Atenach 8 kwietnia 1994 roku z chwilą złożenia przez Polskę wniosku o członkostwo w Unii Europejskiej i potwierdzenia go przez wszystkie państwa członkowskie podczas konferencji w Essen 910 grudnia 1994 roku.

  Udostępnij