• Inwestor przebudowy linii tramwajowej na Łaskiej przesłał do mediów informację korygującą w sprawie zmiany od 19 października organizacji ruchu.

    W związku z realizacją Kontraktu pn. „Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj projektu „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów”, PROGREG InfraCity sp. z o. o., działając w imieniu i na rzecz konsorcjum: PROGREG InfraCity sp. z o. o. (Lider) WŁODAN sp. z o.o. sp.k. (Partner), Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Łódź Spółka z o.o. (Partner), niniejszym informuje, iż od dnia 19 października 2020r. (poniedziałek) nastąpi zmiana organizacji ruchu.

    Przywrócony zostanie przejazd przez skrzyżowania ul. Łaskiej z ulicami Ostatnią i Kochanowskiego. Jednocześnie zamknięte dla ruchu zostaną skrzyżowania ul. Łaskiej z Szarych Szeregów, Tkacką i Mielczarskiego. Niezmiennie utrzymany zostanie ruch na skrzyżowaniu z ul. Wiejską oraz zamknięte pozostanie skrzyżowanie z ul. Pomorską”.

    Nowa organizacja ruchu obowiązywać będzie przez około 2 miesiące.

    Udostępnij