• Miasto ogłosiło przetargi na inwestycje sportowo-rekreacyjne. Chodzi o budowę hali wielofunkcyjnej przy Szkole Podstawowej nr 13 na terenie PTC, bieżni lekkoatletycznej na MOSiR-ze i szkutni na Lewitynie.

  Inwestycja przy ulicy Sempołowskiej 6 powstanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Do zagospodarowania jest teren we wschodnio-północnej części obiektu PTC, w miejscu starego basenu.

  – Po stronie wykonawcy będzie opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlano-instalacyjnych i wszelkich rozbiórkowych – wylicza rzecznik prezydenta Aneta Klimek.

  Inwestycja składa się z dwóch faz realizacji w zakresie budowy. W fazie I hala sportowa będzie miała m.in. część główną z boiskami (piłka ręczna, piłka nożna halowa futsal, koszykówka, siatkówka, badminton) oraz zaplecze szatniowo-administracyjno-socjalne. W fazie II m.in. budynek z magazynami, siłownią oraz salą treningową przeznaczoną dla zapasów i sztuk walki.

  – Ponadto przewidziane jest niezbędne zagospodarowanie i oświetlenie terenu wokół. Projekt obejmie całość planowanego przedsięwzięcia – dodaje Klimek. – Hala będzie przeznaczona przede wszystkim na lekcje wuefu uczniów SP 13 i szkolne zajęcia pozalekcyjne, treningi klubów sportowych, przede wszystkim grup młodzieżowych, a w godzinach wieczornych komercyjny wynajem dla grup zorganizowanych, w dalszej kolejności na turnieje, mecze i imprezy.

  Wykonawcy mogą składać oferty do 21 stycznia. Licząc od dnia zawarcia umowy, wykonawca będzie miał 18 miesięcy na wykonanie prac.

  Przedmiotem drugiego zamówienia jest „budowa z przebudową areny lekkoatletycznej wraz z budową urządzeń i infrastruktury towarzyszącej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach”.

  – Zadaniem wykonawcy będzie opracowanie projektu, a potem wykonanie robót budowlano-instalacyjnych – informuje rzeczniczka. – Planowana jest rozbiórka między innymi betonowych trybun na skarpie, schodów i starych wiat dla zawodników oraz likwidacja istniejących wokół bieżni skarp i profilowanie nowych.

  Główna część zamówienia obejmie: budowę bieżni okrężnej o nominalnej długości 400 m wraz z ośmiotorową bieżnią do biegów sprinterskich na 100 m i 110 m ppł.; wyprofilowanie i naprawę fragmentów nawierzchni istniejącego boiska piłkarskiego; montaż 4 wiat stadionowych; budowę nowych ogrodzeń; wykonanie trawników oraz budowę infrastruktury technicznej.

  Inwestycję prowadzi MOSiR. Termin składania ofert upływa 21 stycznia.

  Trzecia inwestycja to wykonanie budynku szkutni wraz z infrastrukturą i układem drogowym. Zakres prac określa przygotowana wcześniej dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

  – Obiekt na Lewitynie będzie składał się z części przeznaczonej dla Pabianickiego Klubu Sportów Wodnych, Retmanatu Drużyn Wodnych Hufca ZHP Pabianice, pomieszczeń przeznaczonych dla MOSiR-u i części ogólnodostępnej – mówi Aneta Klimek.

  Oferty można składać do 21 stycznia. Inwestycję również poprowadzi MOSiR.

  Udostępnij