• Na dzisiejszej 38. sesji Rady Powiatu przegłosowano uchwały, dzięki którym zarząd złoży wnioski o dofinansowania na remonty dróg w Rydzynach i Dobroniu.

  Sesja została zwołana na wniosek zarządu powiatu w związku z terminem składania wniosków o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

  – Program RFRD został ogłoszony z terminem składania wniosków do 20 sierpnia, stąd prośba zarządu o spotkanie dzisiaj, mimo że chcieliśmy sesję zorganizować dopiero na koniec miesiąca lub na początku września – poinformował starosta Krzysztof Habura. W ubiegłym roku składaliśmy dwa wnioski do RFRD: Mierzączka w gminie Dłutów i Rydzyny w gminie Pabianice. Otrzymaliśmy dofinansowanie tylko na Mierzączkę. Rydzyny nam się wywinęły, nie dostaliśmy tych pieniędzy, a mamy deklarację pana wójta Wieczorka co do partycypacji w udziale własnym. W tym roku możemy, niestety, złożyć tylko jeden wniosek w ramach tego funduszu. Zarząd proponuje właśnie drogę w Rydzynach, bo to najdroższa droga z tych, które planujemy zrobić, stąd dofinansowanie jest tutaj niezbędne.

  Droga przebudowana będzie na odcinku około 4,5 km, od granicy gminy Pabianice z miastem do granicy gminy Pabianice z gminą Dłutów. Przebudowa będzie gruntowna i obejmie podłoże, chodniki i ścieżkę rowerową, czyli wszystko to, co jest teraz wymagane dla drogi powiatowej.

  Powiat ubiegać będzie się także o dotacje na remonty dróg w gminie Dobroń, gminie Lutomiersk oraz w Ksawerowie.

  – Proponujemy, aby we wniosku znalazła się droga powiatowa nr 4912E Dobroń-Markówka, ul. Południowa w Ksawerowie i droga powiatowa nr 3301E od Lutomierska do Janowic. Program został ogłoszony, zasady uczestnictwa wciąż ewoluowały, włącznie z przedłużeniem terminu składania wniosków do 15 sierpnia. Zarząd złożył już dwa wnioski do 30 lipca dotyczące hali powiatowej i drogi w Rydzynach. Ponieważ pojawiła się możliwość złożenia jeszcze jednego wniosku, dlatego chcemy takowy złożyć, obejmujący te trzy zadania – wyjaśniał starosta.

  Wymienione drogi znajdują się w tzw. pierwszym priorytecie, który obejmuje dofinansowanie w wysokości 95 procent.

  – Stąd wielka szansa, w przypadku pozytywnej weryfikacji, żebyśmy te trzy ważne drogi w naszym powiecie zrobili niedużym nakładem środków – dodał Habura.

  Byłoby to 650 tysięcy przy 13 milionach na realizację wszystkich trzech zadań.

  Za obydwiema uchwałami zgodnie i jednomyślnie (inaczej niż w sejmie) głosowało dziś po 21 radnych.

  Udostępnij