• Prezydent RP przyznał pabianickiemu policjantowi asp. szt. Rafałowi Dzwonnikowi srebrny Medal za Długoletnią Służbę.

  17 września wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński w obecności komendanta wojewódzkiego nadinsp. Sławomira Litwina i naszego komendanta insp. Jarosława Tokarskiego, wręczył asp. szt. Rafałowi Dzwonnikowi srebrny Medal za Długoletnią Służbę, przyznany przez prezydenta RP. Ze względu na stan zdrowia pabianickiego policjanta (choruje na glejaka), uroczyste spotkanie odbyło się w miejscu jego zamieszkania.

  Medal za Długoletnią Służbę przyznaje prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako nagrodę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie państwa – mówi podkom. Ilona Sidorko, rzecznik pabianickiej policji. – Za zaangażowanie, profesjonalizm oraz wzorowo pełnioną służbę asp. szt. Rafał Dzwonnik był wielokrotnie wyróżniany nagrodami komendanta głównego policji, komendanta wojewódzkiego oraz komendanta powiatowego. Asp. szt. Dzwonnik do realizowanych zadań podchodził zawsze z należytą starannością. Zdecydowanie w działaniu oraz umiejętność analitycznego myślenia umożliwiały mu bardzo sprawne realizowanie powierzonych obowiązków służbowych, z których wywiązywał się wzorowo.

  Niestety, realizację zawodowych i rodzinnych planów asp. szt. Dzwonnika przerwała ciężka choroba. W sierpniu 2020 roku zdiagnozowano u niego glejaka wielopostaciowego.

  Wszyscy policjanci, na czele z komendantem wojewódzkim oraz komendantem powiatowym każdego dnia wspierają Rafała w tak trudnej walce o zdrowie i życie – dodaje funkcjonariuszka.

  Asp. szt. Rafał Dzwonnik wstąpił do służby w policji 20 listopada 2000 roku. Przez pierwsze 6 lat związany był z wydziałem dochodzeniowo-śledczym VII komisariatu w Łodzi, gdzie zajmował kolejno stanowiska kursanta, policjanta, referenta oraz asystenta. Od 2006 roku pełni służbę w komendzie powiatowej w Pabianicach (najpierw jako detektyw, a następnie specjalista wydziału dochodzeniowo-śledczego). Bardzo wysoki poziom pracy zyskiwał wielokrotnie uznanie w oczach przełożonych, jak również nadzorujących postępowania prokuratorów. Od 1 września 2017 roku życie zawodowe poświęcił pracy z młodzieżą. Zajął stanowisko specjalisty zespołu do spraw nieletnich i patologii, w którym pełni funkcję nieetatowego kierownika zespołu. Jest inicjatorem wielu działań profilaktycznych mających zapobiec demoralizacji wśród nieletnich. Współpracował z organizacjami społecznymi, samorządowymi oraz fundacjami organizując spotkania, które miały aktywizować młodzież do działania (m.in. „Świadomy rodzic – szczęśliwe dziecko”, którego celem było pokazanie relacji między rodzicami a dziećmi i przeciwdziałanie niepożądanym skutkom wzajemnego niezrozumienia czy projekt ,,Randka z tolerancją” mający na celu nauczyć  dzieci  i młodzież tolerancji wobec innych osób).

  Foto: policja

  Udostępnij