• News will be here
 • Od 1 stycznia obowiązywać zaczną nowe, znacznie wyższe stawki mandatów i punktów karnych dla kierowców.

  Mandaty za przekroczenia prędkości od 1 stycznia 2022 roku wyglądać będą następująco: do 10 km/h – 50 zł, 11-15 km/h -100 zł, 16-20 km/h – 200 zł, 21-25 km/h – 300 zł, 26-30 km/h – 400 zł, 31-40 km/h – 800 zł, 41-50 km/h – 1000 zł, 51-60 km/h – 1500 zł, 61-70 km/h – 2000 zł, ponad 70 km/h – 2500 zł.

  Inne stawki wykroczeń:

  min. 100 zł – np. niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy; min. 200 zł – np. tamowanie lub utrudnianie ruchu; naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach; min. 500 zł – np. korzystanie z telefonu; min. 1 tys. zł – np. nieprawidłowe wyprzedzanie, prowadzenie pojazdu nie mechanicznego (np. roweru) w stanie po użyciu alkoholu lub narkotyków; min. 1,5 tys. zł – np. nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście, niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawne; naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych; min. 2 tys. zł – np. objeżdżanie opuszczonych zapór lub półzapór na przejeździe kolejowym, wjeżdżanie na przejazd, gdy opuszczanie zapór lub półzapór zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone, wjechanie na przejazd kolejowy za sygnalizator lub za inne urządzenie nadające sygnały, przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, wjechanie na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy; min. 2,5 tys. zł – np. niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka; 5 tys. zł – maksymalny mandat za pojedyncze wykroczenie w ruchu drogowym; 6 tys. zł – maksymalny mandat za zbieg wykroczeń w ruchu drogowym; do 30 tys. zł za ukrywanie sprawcy przekroczenia prędkości (niewskazanie organom osoby, której powierzyliśmy pojazd); maks. 30 tys. zł – kara finansowa nałożona przez sąd.

  W 2021 roku maksymalna liczba punktów za niektóre wykroczenia wynosiła 10. Od 1 stycznia będzie to 15 punktów, które kierowca otrzyma m.in. za przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h, wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi, omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pieszym czy nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu.

  10 punktów kierowca dostanie m.in. za przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 31 do 40 km/h, naruszenie zakazu zawracania na autostradzie albo na drodze ekspresowej czy naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy.

  Punkty będą kasowane dopiero po upływie 2 lat od dnia zapłaty grzywny.

  Całość rozporządzenia dostępna pod linkiem: https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000248401.pdf

  Udostępnij