• Stopa bezrobocia w powiecie pabianickim wynosi 5,9 procenta. W ewidencji PUP są 3163 osoby.

  We wrześniu do Powiatowego Urzędu Pracy napłynęło 344 bezrobotnych, a 409 zostało wyłączonych z ewidencji – najczęściej z powodu podjęcia pracy. W ewidencji PUP są 3163 osoby.

  Na aktywizację bezrobotnych w 2022 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach powiat przeznaczył 11.978.203 zł.

  W ciągu dziewięciu miesięcy tego roku 72 osoby zdecydowały się na prace interwencyjne, 104 – na roboty publiczne, 74 podjęły działalność gospodarczą, 31 otrzymało refundację kosztów zatrudnienia, a 83 przeszły szkolenia. 294 osoby podjęły staże, a prace społecznie użyteczne – 112 osób.

  We wrześniu do PUP wpłynęło 117 ofert pracy i aktywizacji zawodowej.

  W tym samym miesiącu zostały złożone 63 oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Aktualnie w rejestrach PUP figuruje 80 obywateli Ukrainy, z czego połowa odbywa staże u lokalnych pracodawców.

  Stopa bezrobocia w powiecie pabianickim wynosi 5,9 procenta. W województwie łódzkim to 5,2 proc., a w kraju – 4,8 proc.

  Udostępnij