• We wtorek, 25 kwietnia, radni miejscy będą obradować w sprawie inwestycji mieszkaniowej przy ul. Szpitalnej 2. Powstanie tam pięć kilkupiętrowych budynków.

  Jak czytamy w projekcie uchwały, która głosowana będzie na najbliższej (25 kwietnia) sesji, przedmiotem regulacji jest „ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie zespołu budynków wielorodzinnych z usługami w parterze, wbudowanego garażu nadziemnego i podziemnego oraz układu komunikacji wewnętrznej zlokalizowanego w Pabianicach przy ul. Szpitalnej 2 (działka nr ew. 510/1, fragment działki nr ew. 510/3 obręb P-15)”.

  Wnioskodawca – Młodzieniaszek Park – wybuduje tam „pięć budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią garażową urządzoną na poziomie kondygnacji parteru i piwnicy budynków, w tym dwóch budynków z funkcją uzupełniającą w postaci lokali usługowych w parterze”.

  Powierzchnia użytkowa wszystkich mieszkań: minimalna – 8 750 m²; maksymalna – 13 000 m². Liczba mieszkań: minimalna – 150; maksymalna – 254. Maksymalna ilość kondygnacji: 1 podziemna i 6 naziemnych.

  Oprócz tego wykonawca zobowiązany będzie m.in. do budowy wewnętrznego układu drogowego z pięcioma wjazdami na teren inwestycji, budowy ścieżek parkowych, obiektów małej architektury oraz placu zabaw na terenie zadrzewionym w południowo-wschodniej części działki, rozbiórki budynków poszpitalnych oraz budynku trafostacji oraz utworzenia terenów zielonych w formie zieleni niskiej i wysokiej.

  foto: UM

  Udostępnij