• Funkcjonariusze Polskiej Straży Granicznej w Łodzi w zatrzymanym w Pawlikowicach do kontroli samochodzie natrafili na pięciu obcokrajowców bez dokumentów. Wiózł ich obywatel Ukrainy. Wszyscy zostali zatrzymani.

  Wydarzyło się to 26 czerwca na drodze wojewódzkiej nr 485 w Pawlikowicach. W wyniku kontroli legalności pobytu stwierdzono, że wszyscy obywatele Indii przekroczyli granicę Polski nielegalnie z Białorusi, używając podstępu we współdziałaniu z innymi osobami.

  Obywatelom Indii przedstawiono zarzut przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Białorusi do Polski w nieustalonym miejscu, wbrew przepisom we współdziałaniu z innymi nieustalonymi osobami, nie posiadając ważnych dokumentów podróży lub innych dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy. Wszyscy podejrzanymi przyznali się do stawianych zarzutów – mówią funkcjonariusze.

  Wobec 5 obywateli Indii komendant PSG w Łodzi wszczął postępowania w sprawie zobowiązania do powrotu, a następnie skierował wniosek do Sądu Rejonowego w Łodzi IV Wydział Karny, który wydał postanowienie o umieszczeniu ich w SOdC w Lesznowoli.

  Z uwagi na fakt, że obywatel Ukrainy, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, ułatwił wskazanym wyżej cudzoziemcom pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisom, usłyszał zarzuty – dodają mundurowi.

  Wobec obywatela Ukrainy komendant wszczął postępowanie w sprawie zobowiązania do powrotu, zakończone wydaniem stosownej decyzji bez wyznaczonego terminu na opuszczenie kraju oraz zakazem ponownego wjazdu na teren państw Schengen przez okres 5 lat. Ukrainiec został przymusowo doprowadzony przez funkcjonariuszy PSG w Łodzi do granicy RP, a następnie przekazany w PSG Dorohusk-Jagodzin stronie ukraińskiej.

  foto: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

  Udostępnij