• Po raz trzeci z rzędu Ministerstwo Zdrowia przyznało Pabianickiemu Centrum Medycznemu certyfikat akredytacyjny, który dostają szpitale udzielające świadczeń na bardzo dobrym poziomie. Co więcej, PCM może pochwalić się jeszcze jednym, właśnie otrzymanym certyfikatem – zarządzania jakością (ISO), również potwierdzającym, że placówka spełnia wysokie standardy leczenia.

  Uzyskanie takich dokumentów nie należy do łatwych i zależy od wyników rozmaitych audytów, jakie przechodzi każdy ubiegający się o nie szpital.

  W przypadku akredytacji kontrole prowadzą lekarze i pielęgniarki, powołani do tego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (z dużym doświadczeniem, specjalizacjami i tytułami naukowymi). Sprawdzają funkcjonowanie oddziałów szpitalnych, począwszy od tego, jak przebiega leczenie i opieka nad pacjentem, poprzez m.in. diagnostykę (laboratoryjną i obrazową), farmakoterapię, zabiegi, znieczulenia, wyżywienie, a skończywszy na przestrzeganiu praw pacjenta.

  Długość wizyty akredytacyjnej zależy od wielkości placówki. U nas trwała  trzy dni. Jednak aby taka wizyta dała pozytywne rezultaty, nie można przygotować się do niej z dnia na dzień. Szpital cały czas musi funkcjonować dobrze – zaznacza dr n. ekon. Witold Olszewski, prezes Pabianickiego Centrum Medycznego.

  Certyfikat akredytacyjny dla PCM jest tego potwierdzeniem. Zarząd i kierownictwo spółki nie kryją satysfakcji, bo na ponad 900 szpitali w Polsce akredytację posiada tylko 188, czyli średnio co piąty.

  Warunkiem otrzymania certyfikatu jest spełnienie ściśle określonych standardów działalności w co najmniej 75%.

  My uzyskaliśmy 81%. To dobry wynik, wziąwszy pod uwagę, że ocenie podlegał również okres, w którym walczyliśmy z pandemią koronawirusa – dodaje prezes.

  Dwa wcześniejsze certyfikaty akredytacyjne szpital dostał w 2015 oraz w 2019 roku. Wtedy standardy były spełnione odpowiednio na poziomie 76% i 82%.

  Akredytacja to niejedyne osiągnięcie placówki w ostatnim czasie. Dostała ona również certyfikat zarządzania jakością ISO. Wcześniej w PCM zostały przeprowadzone zewnętrzne kontrole, podczas których sprawdzano całą jego działalność – specjalistykę, podstawową opiekę zdrowotną, oddziały szpitalne, rehabilitację, psychiatrię, stomatologię, diagnostykę…

  Podczas takich audytów kontrolowany jest sposób udzielania świadczeń – na każdym etapie, pod kątem ich prawidłowości oraz ryzyka dla pacjenta i personelu – tłumaczy Witold Olszewski.

  PCM miało do tej pory cztery certyfikaty ISO. Dostało je w 2011, w 2014, w 2017 i w 2020 roku.

  Udostępnij