• 24 listopada w Pabianicach obchodzono uroczyście 65-lecie powstania Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Tym razem krwiodawcy spotkali się w zabytkowych wnętrzach.

  W Muzeum Miasta Pabianic zebrali się w piątek krwiodawcy, działacze PCK oraz sympatycy i wspierający honorowe krwiodawstwo. Okazją było 65-lecie powstania Ruchu Honorowego Krwiodawstwa w Polsce. Był to czas na wspomnienia, podziękowania i oczywiście odznaczenia.
  Zanim przystąpiono do wręczania medali i wyróżnień głos zabrał gospodarz jubileuszowego spotkania Andrzej Chałupka, prezes oddziału rejonowego PCK. Tak rozpoczął wspomnienia: – Poznański czerwiec’56 i powstanie węgierskie spowodowały, że społeczeństwo Polski zaczęło spontanicznie oddawać krew na rzecz rannych w obu tych historycznych już wydarzeniach. Ówczesny rząd nie umiał czy też nie potrafił zareagować na tę spontaniczność. Był to masowy, z serca płynący odzew, aby tym, co człowiek ma najcenniejszego – własną krwią, wspomóc tych, którzy właśnie ją stracili, a którzy także w porywie serca walczyli o najcenniejszą rzecz, jaką człowiek może posiadać – wolność!
  I dalej z historii: – Po dwóch latach niemocy ze strony władz PRL oddolny ruch honorowego oddawania krwi zapoczątkowany przez obywateli Polski postanowił zorganizować Polski Czerwony Krzyż, tworząc Ruch Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Był 1958 rok i wtedy właśnie na terenie całego kraju zaczęły powstawać Kluby Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża.
  W Pabianicach w latach 60. ubiegłego wieku powstały pierwsze Kluby Honorowych Dawców Krwi. Początek dali krwiodawcy z nieistniejących już dziś „Środków Opatrunkowych”, gdzie z inicjatywy Eugenii Nowak taki klub powstał. Kolejne lata to powstanie klubów w Zakładach Tkanin Technicznych, Zakładach Farmaceutycznych POLFA, Zakładach Przemysłu Bawełnianego PAMOTEX, Fabryce Narzędzi PAFANA, Fabryce Maszyn Drogowych MADRO, Zakładach Mięsnych, Komendzie Miejskiej Milicji Obywatelskiej czy w wielu pabianickich spółdzielniach.
  Lawinowo rosła także ilość oddawanej krwi. I jeżeli na początku promowania honorowego oddawania krwi jej ilość liczono w dziesiątkach litrów, to bardzo szybko wzrosła ona do setek, a obecnie przekracza 1.500 litrów tego bezcennego leku oddawanego co roku w naszym punkcie pobrań. Od 1960 do 2023 roku oddano w Pabianicach około 50.000 litrów krwi.
  Na zakończenie swojego wystąpienia prezes rzekł: – Chciałbym najpiękniej jak potrafię podziękować dziś nie tylko darczyńcom, bez których byłoby nam bardzo trudno funkcjonować, ale przede wszystkim tej ogromniej liczbie honorowych dawców krwi, którzy przez minione lata bezimiennie, bezinteresownie i z odruchu serca oddawali potrzebującym najcenniejszy z leków – swoją krew. Dawali im życie. Jesteście Państwo Wielcy! Wszystkie nasze życzenia skierowane do Państwa z tej okazji kumulujemy w dwóch słowach: WSZYSTKIEGO NAJZDROWSZEGO!

  Kolejnym punktem programu było wręczanie odznaczeń i wyróżnień. A tych nie brakowało.

  Kryształowe Serca

  Na wniosek Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Pabianicach Kapituła „Kryształowego serca” przyznała to wyróżnienie następującym krwiodawcom, propagatorom Ruchu Honorowego Krwiodawstwa, działaczom PCK z rejonu objętego działaniem naszego Oddziału: Małgorzacie GRZESIAK – wieloletniej opiekunce szkolnych krwiodawców z Zespołu Szkół Centrum Szkolenia Rolniczego w Widzewie; Janowi JĘDRYSIAKOWI – honorowemu krwiodawcy z Buczku; Annie KURKOWSKIEJ – honorowej krwiodawczyni z Pabianic; Katarzynie MISIURCE – honorowej krwiodawczyni, opiekunce szkolnych krwiodawców z Powiatowego Zespołu Szkół w Złoczewie oraz Agnieszce URBANOWICZ – honorowej krwiodawczyni z Buczku.


  Andrzejowi ŚLIWCE z Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK z Opoczna Kapituła „Kryształowego Serca” przyznała wyróżnienie za honorowe oddawanie krwi oraz promowanie honorowego krwiodawstwa.

  Najwyższe odznaczenia

  Kapituła Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża za honorowe oddawanie krwi, promowanie honorowego krwiodawstwa oraz działalność na rzecz PCK przyznała Adamowi MARKOWI – najwyższe odznaczenie Polskiego Czerwonego Krzyża – Odznakę Honorową PCK I stopnia. To samo odznaczenie stopnia III – za wspieranie działalności Polskiego Czerwonego Krzyża przyznano Markowi SOBIERAJOWI, prezesowi LUMILEDS POLAND SA.
  Odznakę Honorową PCK III stopnia otrzymał Tadeusz PRZYWARA, honorowy dawca krwi, działacz Ruchu HDK PCK i Polskiego Czerwonego Krzyża z Tomaszowa Mazowieckiego. A za wspieranie Polskiego Czerwonego Krzyża Odznakę Honorową IV stopnia przyznano Wiesławowi GRABOWSKIEMU oraz GMINIE KSAWERÓW.

  34 medale

  W związku z jubileuszem za honorowe oddawanie krwi, promowanie honorowego krwiodawstwa i wspieranie działalności oddziału PCK przyznano – specjalnie przygotowane z tej okazji – medale 65-lecia powstania Ruchu HDK PCK. Otrzymali je: Roman FIGIEL – prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, promujący honorowe krwiodawstwo w środowisku strażaków – ochotników, Andrzej FURMAN – darczyńca, AFLOFARM Farmacja Polska i Fundacja „My Kochamy Pabianice”, Maciej GRZEGORCZYK – honorowy krwiodawca, Krzysztof HABURA – wspierający Ruch HDK PCK, Krzysztof HANKE – darczyńca i CERTOOLS Pabianice, Zbigniew JANETA – honorowy dawca krwi, Jan JĘDRYSIAK – honorowy krwiodawca, Jacek KARCZ – honorowy krwiodawca i Klub HDK PCK przy KP PSP Pabianice, LUMILED POLAND SA – darczyńca, Sylwia KOMOROWSKA – honorowy krwiodawca, Teresa KOŁODZIEJCZYK – honorowy krwiodawca i Klub HDK PCK w Zduńskiej Woli, Roman LAPPE – honorowy krwiodawca, Damian LEWIŃSKI – honorowy krwiodawca i Klub HDK PCK przy KP PSP w Zduńskiej Woli, Adam MAREK – honorowy krwiodawca, MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA – wspierająca Ruch HDK PCK, Katarzyna MISIURKA – honorowy krwiodawca, MUZEUM MIASTA PABIANIC – wpierające Ruch HDK PCK, Włodzimierz ODROWSKI – honorowy krwiodawca i Klub HDK PCK przy LUMILEDS POLAND SA, Mariola OLCZYK – propagatorka honorowego oddawania krwi w środowisku młodzieży szkolnej, Bogdan PIOTROWSKI – honorowy krwiodawca, Jan SKIBIŃSKI – honorowy krwiodawca, Jacek WRÓBLEWSKI – wspierający Ruch HDK PCK i Starostwo Pabianickie, Zbigniew SELEROWICZ – honorowy krwiodawca, Andrzej STYCZYŃSKI – wspierający Ruch HDK PCK, Zbigniew SZEMRAJ – honorowy krwiodawca, GMINA KSAWERÓW – wspierająca Ruch HDK PCK, Agnieszka URBANOWICZ – honorowy krwiodawca, URZĄD MIEJSKI PABIANICE – wspierający Ruch HDK PCK, Szymon WACHULEC – honorowy krwiodawca, GMINA PABIANICE – wspierająca Ruch HDK PCK, Firma REMASZ Danuta i Julian Sobala – darczyńcy, tygodnik NOWE ŻYCIE PABIANIC, tygodnik ŻYCIE PABIANIC, TELEWIZJA „Pro-MOK”.

  Za kilkudziesięcioletnie wspieranie Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Pabianicach pamiątkowe statuetki otrzymali: Urząd Miejski w Pabianicach, Starostwo Pabianickie, Bank Spółdzielczy PACOBANK (aktualnie Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej) oraz Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Pabianicach.

  Minimum 20 litrów

  Minister Zdrowia odznaczył Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia” – za oddanie minimum 20 litrów tego bezcennego leku – pięcioro krwiodawców. Oto oni: Marcin KAMIŃSKI, Aneta ŁAGOWSKA, Justyna PAJĄK, Tomasz SZATANIAK i Arkadiusz WLAZŁOWSKI.
  Odznaką „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” odznaczono natomiast dwadzieścioro krwiodawców: Krzysztofa ABLA, Tomasza CISZEWSKIEGO, Mirosława FRACHOWICZA, Krzysztofa JACHIMKA, Wiesława JANETĘ, Danutę JANIACZYK, Jana JĘDRYSIAKA, Marcina KAMIŃSKIEGO, Macieja KOTNOWSKIEGO, Wiesława MADEJA, Kazimierza PRUSINOWSKIEGO, Zbigniewa SELEROWICZA, Alinę SOBOLEWSKĄ, Michała STRIŻKĘ, Jarosława STULCZEWSKIEGO, Ewę SUPERNAT, Marcina SZYMCZAKA, Agnieszkę URBANOWICZ, Arkadiusza WLAZŁOWSKIEGO i Mariusza ZAWADZKIEGO.

  Z okazji jubileuszu nie sposób nie wymienić tych, którzy oddali najwięcej krwi, w tym panie, które oddały ponad 40 litrów tego bezcennego leku. Są to: Maria Krasińska, Bożena Pociejewska, zmarła Grażyna Pigura oraz Sylwia Komorowska. Panowie, którzy oddali ponad 70 litrów, to: Zbigniew Janeta, Maciej Grzegorczyk i Bogdan Piotrowski.
  Krew można oddawać od 18. do 65. roku życia, o ile oczywiście zdrowie na to pozwoli. Działaczy naszego PCK bardzo cieszy fakt, że popularnością wśród młodych ludzi cieszy się program do nich adresowany „Młoda Krew Ratuje Życie”. Program jest objęty Patronatem Honorowym Starosty Pabianickiego, a biorą w nim udział wszystkie szkoły średnie działające na naszym terenie.

  – Szczycimy się tym, że wielu młodych ludzi, „wchodząc” w dorosłość, zaczyna ją od wizyty w punkcie krwiodawstwa – powiedział Andrzej Chałupka.

  Pabianickie osiągnięcia w zakresie honorowego oddawania krwi i promowania honorowego krwiodawstwa nie byłyby tak znaczące, gdyby nie to, że Oddział PCK wspiera wielu darczyńców. Są nimi: Urząd Miejski w Pabianicach, Starostwo Pabianickie, Gmina Ksawerów, Gmina Pabianice, AFLOFARM Farmacja Polska, Fundacja „My Kochamy Pabianice”, ADAMED PHARMA SA, Bank Spółdzielczy PACOBANK Pabianice, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” Pabianice, Fabryka Narzędzi PAFANA SA, Firma CERTOOLS, Firma REMASZ Danuta i Julian Sobala, BMI Produkcja Polska Zduńska Wola, Firma „Wiesław Grabowski”, Firma „Palce lizać” – Dariusz Stasiak, Firma PAWO – Piotr Włodarczyk, Zakłady Mięsne PAMSO Pabianice.

  Na terenie objętym działaniem Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Pabianicach działają obecnie następujące Kluby Honorowych Dawców Krwi PCK: przy Fabryce Narzędzi PAFANA SA, przy LUMILEDS POLAND SA (dawniej Fabryka Żarówek POLAM), przy ADAMED PHARMA SA (dawniej Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne POLFA), Klub HDK PCK przy Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, przy Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli, przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli oraz Klub HDK PCK przy BMI Produkcja Polska (dawniej IZOLACJA/ICOPAL). Działa również Klub Rejonowy HDK PCK przy OR PCK w Pabianicach.

  Udostępnij