• 10 stycznia w Szkole Podstawowej nr 15 odbyło się świąteczno-noworoczne spotkanie z przedstawicielami AK oraz władzami miasta.

  Obecni byli: wiceprezydent Aleksandra Jarmakowska-Jasiczek, naczelnik wydziału edukacji, kultury i sportu UM Waldemar Boryń, kierownik referatu edukacji i kultury UM Marcin Jaworski, starosta Jacek Wróblewski, przewodniczący Rady Powiatu Florian Wlaźlak, przewodniczący pabianickiej Solidarności Krzysztof Górny, przewodniczący łódzkiego oddziału Światowego Związku Żołnierzy AK Tomasz Szamburski, prezes pabianickiego koła Związku Sybiraków Ryszard Szaławiło, były kurator oświaty Waldemar Flajszer. Nie zabrakło również Ewy Wadowskiej-Filarskiej, skarbnikczki AK oraz prezeski Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

  Najważniejszymi osobami zgromadzonymi na spotkaniu byli jednak akowcy oraz przedstawiciele Związku Sybiraków, a także Adam Arkuszyński, syn legendarnego generała Aleksandra Arkuszyńskiego, którego Grzegorz Hanke wspominał następującymi słowami: – Generał wielokrotnie zaszczycał swoją obecnością wszelkie uroczystości, a ja w tym przypadku zawsze przypominałem lekcje historii, w których on uczestniczył. Niestety, nie powtórzą się już, ale były to wspaniałe spotkania.

  Zgromadzeni w SP 15 goście obejrzeli jasełka w wykonaniu uczniów klasy III, przygotowane pod opieką nauczycielki Sylwii Zawadzkiej oraz katechetki Markity Gralak.

  W trakcie spotkania głos zabrali wiceprezydent Aleksandra Jarmakowska-Jasiczek oraz naczelnik Waldemar Boryń.

  – Bardzo dziękujemy, że możemy co roku spotykać się tutaj. Dziękujemy, że kultywujecie te tradycje, pamiętacie o korzeniach i że przekazujecie to dalej kolejnym pokoleniom. Dziękujemy, że zawsze możemy liczyć na waszą pomoc, wsparcie, bezinteresowność. Cieszymy się, że możemy tutaj być, świętować razem z wami. Życzymy wszystkim pięknego i szczęśliwego nowego roku, wielu sukcesów – mówiła wiceprezydent.

  Grzegorz Hanke jako prezes pabianickiego koła AK został w imieniu Związku Sybiraków odznaczony medalem oraz dyplomem pamiątkowym przez prezesa Ryszarda Szaławiłę w ramach obchodów 95. rocznicy powstania organizacji.

  – Dziękuję w imieniu własnym, a przede wszystkim organizacji, którą reprezentuję, bo wszystko to, co osiągnęliśmy, to praca całej wspólnoty – powiedział w podziękowaniu prezes Hanke.

  Prezes okręgu łódzkiego Tomasz Szamburski skierował podziękowania dla dyrekcji szkoły oraz złożył życzenia: – Życzę wszystkim przede wszystkim zdrowia. Ostatnio 80% czasu poświęcamy na pomoc zdrowotną żołnierzom AK, choć większość z nich czuje się naprawdę dobrze, dzięki czemu są pod tym względem fenomenem.

  Starosta Jacek Wróblewski zaznaczył w trakcie spotkania, jak ważne jest obchodzenie świąt związanych m.in. z walką Polski o niepodległość. Obiecał, że w kalendarzach na kolejne lata nie zabraknie miejsca na obchody ważnych dla kraju rocznic. Podkreślił też, jak ważna jest obecność młodzieży w świętowaniu takich wydarzeń.

  Podziękowania dla Grzegorza Hankego skierował również Waldemar Flajszer. Podkreślił, jak ważne są wartości, które niosą ze sobą postawy obecnych na spotkaniu akowców i Sybiraków, a także przekazywanie ich pabianickim dzieciom i młodzieży. Podziękował Hankemu za osiągnięcia z lat, w których był dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 15.

  Wspomniano również 102-letniego żołnierza AK Józefa Wachowiaka, który uzyskał niedawno wojskowy awans.

  – Dobrze, że są wśród nas jeszcze tacy ludzie. Możemy korzystać z ich mądrości i wiary. To oni w jakiś sposób wychowują swoją postawą to średnie i najmłodsze pokolenie, które dziś się przed nami zaprezentowało. Dopóki patronem szkoły będzie AK, te wartości będą kultywowane – mówił prezes Hanke.

  Środowe spotkanie w SP 15 upłynęło w podniosłej, odświętnej atmosferze.

  Udostępnij