• Akcja odbędzie się 20 marca w godzinach 11.00-15.00 na placu przy Urzędzie Miejskim. W zamian za przyniesioną makulaturę można otrzymać sadzonkę drzewa lub krzewu.

    Warunkiem jest przyniesienie minimum 1 kg makulatury, za które uczestnik zbiórki otrzyma 1 sztukę sadzonki (świerki, sosny, jałowce, borówki, ozdobne jabłonie, berberysy).

    Akcję ekologiczną organizuje wydział ochrony środowiska UM przy współpracy ze spółką Eko-Region z okazji Światowego Dnia Recyklingu. Sadzonki pochodzą od darczyńców.

    Udostępnij