• News will be here
  • W poniedziałek, 22 stycznia, podpisana została umowa patronacka pomiędzy wydziałem filozoficzno-historycznym Uniwersytetu Łódzkiego a II Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Pabianicach.

    Dzięki porozumieniu o współpracy uczniowie będą mogli m.in. uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez pracowników UŁ, również w ramach programu Uniwersytet Zawsze Otwarty. Wykłady i spotkania odbywać się będą w budynkach uniwersyteckich wydziału, co pozwoli licealistom zapoznać się z akademicką infrastrukturą, ofertą bibliotek oraz sposobami korzystania ze źródeł naukowych. Prelekcji gościnnych uczniowie wysłuchają również w murach własnej szkoły, a zainteresowanym kadra akademicka oferować będzie wsparcie merytoryczne z zakresu nie tylko historii, lecz także archeologii, etnologii i antropologii kulturowej, filozofii, religioznawstwa, historii sztuki czy wojskoznawstwa.

    Uroczystości podpisania aktu współpracy towarzyszył wykład prof. Przemysława Waingertnera z Instytutu Historii UŁ, dotyczący odzyskania niepodległości przez Polskę, czyli wydarzenia, którego stulecie obchodów przypada na bieżący rok.

    Z ramienia Uniwersytetu osobą odpowiedzialną za realizację programu patronackiego jest dr Sławomir Lucjan Szczesio. II Liceum Ogólnokształcące reprezentuje mgr Sebastian Bryndziak.

    Udostępnij