• Dobry Start” to nowy program rządowy zakładający wypłatę świadczeń w wysokości 300 zł. Przysługiwać mają bez względu na dochód rodziny każdemu uczniowi szkół podstawowych i średnich do 20. roku życia lub do 24. roku życia w przypadku osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.

    Wnioski w formie elektronicznej można składać od 1 lipca, a w formie tradycyjnej, papierowej, od 1 sierpnia w oddziale realizującym program „Rodzina 500+” Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej przy ul. św. Jana 10.

    Od ubiegłego poniedziałku w celu usprawnienia składania dokumentów MCPS wydaje wnioski i numerki. Jest to ułatwienie dla rodziców i urzędników.

    Wnioski można składać do 30 listopada. Jednak tylko te złożone w lipcu i sierpniu zostaną rozpatrzone do 30 września. Jeśli złożymy je później, poczekamy na decyzję i wypłatę do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

    Udostępnij