• News will be here
  • Gdy zrobi się bardzo zimno, miejsca noclegowe dla potrzebujących są przygotowane.

    Noclegownię przy ul. Kościuszki 22/26 prowadzi pabianickie koło Towarzystwa Pomocy św. Brata Alberta. Placówka czynna jest przez 7 dni w tygodniu, w godzinach 18.00 – 8.00. Zapewnia ciepły posiłek, niezbędną odzież, możliwość dokonania zabiegów higienicznych, wyprania rzeczy osobistych, pomoc przedmedyczną.
    W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych zagrażających zdrowiu lub życiu osoby przebywające w noclegowni mogą pozostać w niej również w godzinach od 8.00 do 18.00. Pobyt w noclegowni jest bezpłatny.

    Udostępnij