• Właśnie trwają przygotowania budynku przy Grobelnej 6 do rozpoczęcia prac termomodernizacyjnych.

    Termomodernizacja Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Pabianicach odbywa się w ramach projektu pod nazwą „Kompleksowa modernizacja energetyczna państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce”.

    – Pierwotnie inwestycja miała być realizowana wiosną 2020 roku, opóźnienie spowodowane zostało pandemią Covid-19 – wyjaśnia Joanna Janczyk-Wajman, wicedyrektor szkoły. – Obecnie trwają przygotowania budynku do rozpoczęcia prac remontowych.

     Prace współfinansowane są ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020. Remont rozpocznie się 1 lutego i potrwać ma do końca sierpnia 2021 roku.

    Udostępnij