• Radni miejscy z klubu Prawa i Sprawiedliwości wnioskują o remont ulicy Zaradzyńskiej.

    Jak zauważają mieszkańcy i działający w ich imieniu radni, ulica jest w bardzo złym stanie. Posiada nawierzchnię szutrową, która usiana jest ogromnymi dziurami. Ponadto w czasie upałów i suszy dokucza kurz, podczas ulew – błoto.

    To ulica dojazdowa do wielu posesji, a jej stan często powoduje uszkodzenia pojazdów mieszkańców, którzy od wielu lat zabiegają o położenie na niej asfaltu – mówi radna Monika Cieśla. – Z wiedzy uzyskanej od mieszkańców ulicy wynika, że 27 lutego w Urzędzie Gminy Ksawerów odbyło się spotkanie w tej sprawie z wójtem, panem Adamem Topolskim. Wójt oświadczył mieszkańcom, że ze względu na fakt własności drogi w ok. 70% przez Gminę Miejską Pabianice, nie jest możliwy jej remont bez jej udziału. Ze względu na status własności drogi niezbędna jest współpraca w tym zakresie pomiędzy gminami.

    Radny Włodzimierz Stanek dodaje: – Z informacji, do jakich dotarłem, wynika, że Gmina Ksawerów na przestrzeni ostatnich lat kilkukrotnie zgłaszała do pana prezydenta oraz do przewodniczącego Rady Miejskiej pisma w sprawie podjęcia wspólnych działań na rzecz poprawy nawierzchni Zaradzyńskiej jako ulicy granicznej pomiędzy gminami. W związku z tym zwracam się z zapytaniem, czy Miasto Pabianice ma zamiar przystąpić do wspólnych prac z Gminą Ksawerów?

    Udostępnij