• Dzisiaj, 13 października, w Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. Kościuszki odbyły się miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Z okazji jutrzejszego święta dyrektorom i nauczycielom przyznano nagrody. 

  Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej zgromadziły w MOK-u licznych gości. Wszystkich przywitała dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Anna Bednarek-Kuropatwa.

  Jest mi niezmiernie miło powitać wszystkich państwa na miejskich obchodach Dnia Edukacji Narodowej – rozpoczęła pani dyrektor

  Przed rozdaniem nagród głos zabrała wiceprezydent Aleksandra Jarmakowska-Jasiczek: – Jest nam niezmiernie miło, że możemy uczestniczyć w tak pięknej uroczystości. Jadąc tutaj, myślałam o tym, jak ważny jest to dzień. Dzień Edukacji Narodowej to dzień ważny dla każdego z nas, bo każdy zakończył jakąś edukację i ma wspaniałych nauczycieli, idoli, autorytety. To trudny, ale jakże piękny zawód. Pomyślałam o wszystkich, którzy mnie kształcili i wychowali, byli dla mnie kimś ważnym. Nie tylko uczyli nas, jak ważna jest geografia czy matematyka, ale także uczyli nas miłości, empatii, spojrzenia na świat szerzej, uczyli tolerancji. Chciałabym, żebyśmy mogli właśnie tak uczyć, uczyć szacunku, tolerancji. Wspominałam dziś swoją nauczycielkę języka polskiego,  która zawsze mówiła, że jeśli nie znasz Mickiewicza i Słowackiego, to jakbyś nie znał babci i dziadka. Musisz czytać, uczyć się i wiedzieć więcej. Nauczycielka historii mówiła, że „musisz wiedzieć, kto szyfruje NATO, jak to nie wiesz?”. Nauczyciele dają nam bardzo wiele, kierunkują, są drogowskazami. Życzę państwu, abyście właśnie byli takimi drogowskazami, byście uczyli otwartości na świat. A uczniom życzę, by mieli wspaniałych nauczycieli, mieli się od kogo uczyć i przez całe życie mogli ich wspominać. To trudny zawód, który chciałabym, by miał szacunek, szczególnie społeczny.  Życzę wam, abyście wychowywali ludzi na pięknych, mądrych, tolerancyjnych i otwartych.

  Marek Gryglewski, drugi zastępca prezydenta, dodał: –  Od 14 października 1773 roku minęło 250 lat. To kilka pokoleń Polek i Polaków, wzloty i upadki naszej ojczyzny,  ale też czas, w którym szkoła była, jest i będzie. Szkoła to przede wszystkim państwo, czyli dyrekcja, administracja, nauczyciele i uczniowie. Jestem dumnym absolwentem pabianickich szkół, w tym SP13. Moim marzeniem jest to, by w szkole, takiej, jaką pamiętam, dyrekcja, administracja, dyrekcja, nauczyciele i uczniowie tworzyli ducha szkolnictwa.

  Później nadszedł czas na przyznanie nagród dyrektorom i nauczycielom szkół podstawowych i przedszkoli podlegających pod miasto.

  Nagrodzeni

  Nagrody specjalne dla dyrektorów: Elżbieta Dzionek (PM 2), Joanna Głos-Podgrodzka (PM 13), Anna Leśniak (SP 1), Krystyna Kucharek (SP 3), Ilona Paszkiewicz (SP 16), Agnieszka Okruszek (SP 17).

  Nagrody dla dyrektorów: Paulina Skiba (PM 3), Barbara Olszewska (PM 4), Łucja Piasecka (PM 5), Beata Hankiewicz (PM 6), Aleksandra Rękorajska (PM 8), Monika Witusik-Kamieniak (PM 11), Anna Śliwińska (PM 14), Monika Różańska (PM 15), Beata Adasiak (PM 16), Anna Bednarek-Kuropatwa (SP 2), Aleksandra Czestkowska (SP 5), Elwira Stanek (SP 9), Agnieszka Trzeszczak (SP 8), Anna Michalak (SP 13), Dariusz Wypych (SP 14), Paweł Lewicki (SP 15).

  Nagrody specjalne dla nauczycieli: Dorota Koziara (PM 13) i Marcin Owczarek (SP 9).

  Nagrody dla nauczycieli: Iwona Kudra (wicedyrektor PM 13), Urszula Bodył (wicedyrektor SP 5), Izabela Fiuk (PM 2), Monika Olkusz (PM 3), Beata Ciekańska (PM 4), Ewa Kapuścińska (PM 5), Katarzyna Wota-Wendler (PM 11), Ewa Kobyszewska (PM 14), Renata Zaremba (PM 16), Anna Sysio (SP 1), Małgorzata Szynk (SP 3), Aleksandra Sokołowska (SP 3), Joanna Jarmakowska (SP 8), Milena Krysiak (SP 13), Magdalena Grec (SP 14), Marek Słowik (SP 16), Izabela Zakrzewska (SP 16), Izabela Czestkowska (SP 17). 

  Wysokość nagród wahała się od 1.500 do 3.600 zł. Miasto przeznaczyło na ten cel około 100.000 zł.

  Udostępnij