• Płatnicy składek znowu mogą uzyskać z ZUS dofinansowanie do projektów w zakresie poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Zakład właśnie ogłosił konkurs na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2025 roku. Na ten cel przeznaczono łącznie 120 mln zł.

  Płatnicy składek mogą uzyskać dofinansowanie do projektów, które poprawią bezpieczeństwo pracy oraz zredukują niekorzystne oddziaływanie czynników ryzyka a także zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi.

  – W ramach konkursu każdy płatnik składek może uzyskać dofinansowanie nawet do 80 procent wartości projektu, ale nie więcej niż 300 tysięcy złotych. Przy czym minimalna wysokość dofinansowania wynosi 10 tysięcy. Wnioski można będzie składać od 26 lutego do 27 marca. Do rozdysponowania w ramach konkursu ZUS ma w sumie 120 milionów złotych – informuje Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa łódzkiego.

  Wnioskodawca nie może:

  • zalegać z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne,
  • zalegać z opłacaniem podatków,
  • być w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem.

  Płatnik składek może otrzymać dofinansowanie nie częściej niż raz na 3 lata, dlatego o dofinansowanie nie może ubiegać się, gdy otrzymał takie dofinansowanie przed upływem 3 lat:

  • od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania,
  • od dnia zwrotu dofinansowania, do którego płatnik został zobowiązany.

  – Projekty dotyczyć mogą m.in. zakupu maszyn, urządzeń i sprzętu chroniącego przed hałasem i drganiami mechanicznymi czy promieniowaniem elektromagnetycznym, urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, oświetlenia, urządzeń oczyszczających i uzdatniających powietrze, urządzeń mechanicznej wentylacji powietrza czy też środków ochrony indywidualnej – dodaje rzeczniczka.

  Wniosek o dofinansowanie wraz z dokumentacją należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony www.prewencja.zus.pl.

  Szczegółowe warunki konkursu i dokumenty do pobrania są dostępne pod adresem www.zus.pl/prewencja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ZUS. Pytania dotyczące konkursu, można zadawać wyłącznie pocztą elektroniczną na e-mail: konkurs@zus.pl

  Udostępnij