• Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Łodzi zaprasza do udziału w telefonicznych dyżurach ekspertów ZUS. Odbędą się 20 i 21 marca.

    W środę, 20 marca, w godz. od 10.00 do 11.00 tematem dyżuru będzie „Zmniejszanie lub zawieszanie świadczenia przedemerytalnego z uwagi na osiąganie przychodu”, numer telefonu do eksperta: 43 827 87 23.

    W czwartek, 21 marca, w godz. od 9.00 do 12.00 tematem dyżuru będą „Rodzaje świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych”, numer telefonu do eksperta: 42 225 50 32.

    Numery telefonów będą aktywne tylko w czasie dyżurów.

    Udostępnij