• News will be here
  • W najbliższy weekend, 12-14 kwietnia, w Tereninie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie będące preludium do czerwcowego Festiwalu Historycznego.

    W planie: szkolenia indywidualne z musztry formalnej i bojowej, szkolenia dla oficerów i podoficerów, BHP z bronią palną i pirotechniką, musztra formalna i bojowa pododdziału (sekcji, plutonu, kompanii) oraz szkolenia teoretyczne w formie wykładów. Wszystko realizowane na podstawie regulaminów obowiązujących w roku 1914.

    Udostępnij