• News will be here
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Łodzi zaprasza 17 i 19 kwietnia do udziału w telefonicznych dyżurach ekspertów ZUS.

  17 kwietnia w godzinach od 10.00 do 12.00 pod numerem telefonu 43 827 87 13 odbędzie się dyżur na temat zasad przyznawania renty z tytułu niezdolności do pracy. Eksperta będzie można zapytać np. o to, jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku, jakie są metody składania wniosku, terminy wydawania decyzji oraz od czego zależy wysokość świadczenia i jakie są warunki powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia.

  17 kwietnia w godzinach od 10.00 do 12.00, pod numerem telefonu 43 840 52 32 odbędzie się dyżur dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. W jego ramach eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące: ulgi na start, małego ZUS plus, składek preferencyjnych, nieewidencjonowanej działalności gospodarczej i zasad podlegania ubezpieczeniom i opłacania składek.

  19 kwietnia w godzinach od 10.00 do 12.00 pod numerem telefonu 43 827 87 28 odbędzie się dyżur, w ramach którego eksperci udzielą odpowiedzi na temat ustalania podstawy wymiaru dla świadczeń krótkoterminowych, czyli takich jak: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński i zasiłek opiekuńczy.

  Podane numery telefonów będą aktywne tylko w godzinach dyżuru.

  Udostępnij