• W przyszłym tygodniu w reżimie sanitarnym „warunkowo” otwarte zostaną kina i baseny. Dokąd jeszcze będziemy mogli się wybrać w następny weekend?

    Od połowy lutego uruchomione zostaną hotele do 50 proc. łóżek oraz kina, teatry, opery i filharmonie do 50 proc. miejsc, przy warunku noszenia maseczek i braku konsumpcji. Dopuszczona została aktywność sportowa na powietrzu. Otwarto m.in. baseny i stoki narciarskie. Siłownie i branża fitness pozostaną nadal zamknięte.

    – Decyzje będą obowiązywać przez dwa tygodnie od przyszłego piątku – mówił na konferencji 5 lutego premier Mateusz Morawiecki. – Możemy mówić o co najwyżej pewnego rodzaju kruchej stabilizacji; widać, że musimy postępować bardzo ostrożnie, nie można pozwolić sobie na szerokie luzowanie.

    Udostępnij